ГоловнаРеєстраціяВхід Офіційний сайт школи І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва Понеділок, 27.01.2020, 14:29
  Каталог статей Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » Охорона праці та безпека життєдіяльності

БІЛЕТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (1-10)

Білет № 1

1. Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, в навчальному закладі?

а) Спеціаліст служби охорони праці,

б) член профкому підприємства.

в) керівник підрозділу потерпілого

2. Хто підтверджує (встановлює) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день?

а) відділ охорони праці,

б) профком підприємства,

в) атестаційна комісія підприємства

3. Рух організованих груп людей дорогою дозволяється з правого боку колоною більше чотирьох осіб за наявності:

а) супроводжуючих із заборонними знаками,

б) супроводження працівника ДАІ,

в) супроводжуючих із червоними прапорцями (вночі – з ліхтарями)

4. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, пропан, бензин, кам’яновугільний і борошняний пил, тощо) можуть утворювати вибухові суміші:

а) у суміші з азотом,

б) у суміші з киснем повітря,

в) під час зберігання понад один рік

5. Захист населення від наслідків аварій на атомних електростанціях забезпечується:

а) навчання населення діям під час аварій,

б) складанням плану-графіка дій під час аварій,

в) використанням засобів індивідуального захисту й евакуацією людей у безпечне місце.

6. Який нещасний випадок відноситься до навчально-виховного процесу?

а) при самостійному прямуванні учня, студента до місця навчання,

б) при самостійному з друзями відвіданні кінотеатру,

в) під час організованого навчальним закладом заходу в святковий день.

Білет № 2

1. У який термін комісія складає акт про нещасний випадок, що стався на підприємстві, за формою Н-1?

а) протягом однієї доби,

б) протягом трьох діб,

в) після закінчення розслідування

2. Хто проводить інструктаж з охорони праці з учнями під час проведення занять і несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів?

а) зав.лабораторії,

б) інженер з охорони праці,

в) вчитель

3. За межами населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:

а) правого боку,

б) лівого боку,

в) не має значення з якого боку

4. Найефективніший засіб штучного дихання:

а) потерпілому підняти руки за голову і опустити груди,

б) вдувати повітря в рот (ніс) потерпілого,

в) періодично натискати на грудну клітку потерпілого і відпускати

5. Надзвичайні ситуації екологічного характеру – це:

а) деградація ґрунтів, руйнування озонового шару, «кислотні дощі», виснаження водних ресурсів, тощо,

б) викид шкідливих речовин в атмосферу,

в) виникнення пожеж, вибухів

6. Погіршення стану здоров’я (втрату працездатності) при нещасному випадку в НВП засвідчує:

а) комісія навчального закладу,

б) лікувально-профілактичний заклад

в) батьки потерпілого учня.

Білет № 3

1. Хто очолює комісію з розслідування причин нещасного випадку, що стався в НВП із учнем, вихованцем?

а) спеціаліст служби охорони праці,

б) голова профспілки,

в) заступник керівника навчального закладу.

2. Який документ складається в установах між власником і профспілкою з питань умов охорони праці?

а) угода,

б) колективний договір,

в) зобов’язання сторін.

3. Яким чином повинні переходити проїжджу частину, якщо пішохідні переходи не позначені?

а) у будь якому місці,

б) на перехрестях, уподовж лінії тротуарів або узбіч,

в) не повинні переходити

4. Умовою вибуху є:

а) певна концентрація паро- чи газоповітряної суміші та імпульс (полум’я, іскра, адіабатичне стискання тощо),

б) несправність електрообладнання,

в) порушення строків інструктажу працюючих з охорони праці.

5. Дії населення за сигналом «Увага до всіх», коли гудять сирени і виробничі гудки:

а) прослухати по радіо або телебаченню на місцевому каналі повідомлення штабу МНС про надзвичайну ситуацію і послідовність дій при цьому,

б) зібратися на центральному майдані міста,

в) вважати це за поздоровлення із наступаючим святом.

6. Хто направляє запит до лікувально-профілактичного закладу щодо медичного висновку про стан потерпілого в НВП?

а) класний керівник,

б) працівник відповідальний за безпеку життєдіяльності,

в) керівник навчального закладу.

Білет № 4

1. Гостре профзахворювання – це захворювання після одноразового впливу на працюючого шкідливих чинників, яке виникло протягом більше ніж:

а) однієї робочої зміни,

б) двох годин,

в) двох діб.

2. Хто затверджує інструкції з пожежної безпеки для структурних підрозділів навчального закладу?

а) керівник структурного підрозділу,

б) інженер з пожежної профілактики,

в) заступник керівника з адміністративно-господарської роботи.

3. Гранично допустима річна доза іонізуючого опромінення персоналу категорії Б (не працюючих із джерелами опромінення):

а) 0,5 Бер,

б) 5 Бер,

в) 50 Бер.

4. Перша допомога у разі поранення – зупинити кровотечу, запобігти зараженню, для чого треба:

а) ополоснути рану водою і перев’язати,

б) засипати рану порошком,

в) рану обробити за допомогою марлі, вати, йодом або перекисом водню, забинтувати.

5. Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на транспорті підприємства або під час виконання громадського обов’язку?

а) прокуратура району,

б) органи міліції,

в) організація, де працює потерпілий.

6. Відповідальність за правильне, своєчасне розслідування і облік нещасних випадків в НВП несе:

а) класний керівник,

б) керівник навчального закладу,

в) спеціаліст відповідальний за безпеку життєдіяльності.

Білет № 5

1. Повторний інструктаж на робочому місці на роботах без підвищеної небезпеки проводиться:

а) щомісяця,

б) один раз на півріччя,

в) щороку.

2. Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності потерпілого, проте виник з вини підприємства, у розмірі:

а) двох зарплат,

б) однієї зарплати,

в) за весь період непрацездатності потерпілого з розрахунку середньомісячної зарплати.

3. Для якої служби основним завданням є контроль за дотриманням протипожежних вимог?

а) служби охорони праці,

б) пожежної служби,

в) служби головного механіка.

4. Електротехнічному персоналу після навчання і складання іспитів з електробезпеки:

а) видається диплом електромонтера,

б) присвоюється кваліфікаційний розряд,

в) присвоюється група з електробезпеки.

5. Про надзвичайні ситуації навчальні заклади повідомляють начальнику ЦО Міносвіти України:

а) негайно,

б) після отримання дозволу зі штабу ЦО району,

в) після прийняття заходів з ліквідації небезпеки.

6. Нещасний випадок в НВП, наслідки якого виявлено не одразу, розслідується:

а) протягом місяця після нещасного випадку,

б) протягом 10 днів після отримання заяви про нього,

в) на протязі місяця після отримання заяви про нещасний випадок.

Білет № 6

1. Скільки людей має бути в службі охорони праці за умови кількості працюючих від 51 до 5000 працівників (у невиробничій сфері від 101 до 500 працівників)?

а) одна особа,

б) двоє працівників,

в) за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці.

2. Хто організовує виконання заходів щодо створення нормальних і безпечних умов праці, дотримання протипожежного режиму під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, майстернях?

а) заступник директора з навчальної роботи,

б) заступник директора з адміністративно-господарської роботи,

в) відділ охорони праці і профком.

3. Чи використовується іонізуюче випромінювання в медицині?

а) ні,

б) так, під час флюорографії, рентгеноскопії легень, зубів тощо,

в) так, з метою дезинфекції шприців.

4. В аудиторіях навчальних закладів норма площі та об’єму на одне місце:

а) 1-3 кв.м. і 4 куб.м.

б) 4,5 кв.м. і 15 куб.м.

в) 6 кв.м. і 20 куб.м.

5. Вплив чинників: голод, нестача води, перевтома, самітність – на збереження життя людини в аварійних ситуаціях:

а) не впливають, якщо людина психічно здорова,

б) загрожують життю людини,

в) впливають на різних людей по різному.

6. Організовує, потерпілому під час навчально-виховного процесу, першу допомогу і доставку його до лікувально-профілактичного закладу:

а) керівник навчального закладу,

б) класний керівник,

в) батьки потерпілого учня.

Білет № 7

1. Чи мають право органи нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств про невідповідність окремих посадових осіб посаді, яку вони займають?

а) так,

б) ні,

в) так, за згодою профспілки.

2. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом:

а) одного року,

б) до тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві,

в) 45 років.

3. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:

а) з 15 років,

б) з 15 років, а в окремих випадках з 14 років,

в) з 16 років.

4. Зі збільшенням сили струму, що проходить через тіло людини, ураження:

а) збільшується,

б) зменшується,

в) не змінюється.

5. Стихійне лихо – це:

а) позапланові викиди шкідливих речовин у довкілля,

б) природні явища, які спричиняють багато чисельні людські жертви і значні матеріальні збитки (урагани, землетруси, повені, сніжні затори)

в) виникнення пожеж і вибухів.

6. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки в НВП:

а) групові (одночасно з двома і більше потерпілими і втратою працездатності),

б) при втраті працездатності потерпілим більше ніж на один день,

в) одночасно з трьома потерпілими без втрати працездатності.

Білет № 8

1. Працівники, які двічі виявили незадовільні знання з питань охорони праці:

а) направляються на курси для навчання з питань охорони праці,

б) мають час для третьої спроби,

в) працевлаштовуються відповідно до діючого законодавства.

2. Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією призначеною наказом:

а) керівника підприємства,

б) керівника вищестоячої господарської організації,

в) керівника санепідемстанції.

3. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?

а) адміністративної,

б) дисциплінарної,

в) матеріальної.

4. Захисне заземлення або занулення слід виконувати в усіх випадках під напругою:

а) 1000 В і вище змінного – і 1500 В постійного струму,

б) 380 В і вище змінного – і 440 В постійного струму,

в) 42 В і вище змінного – і 110 В постійного струму.

5. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві:

а) матеріальні збитки підприємству,

б) погіршення морального клімату в колективі,

в) пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.

6. Розслідуванню підлягають нещасні випадки в НВП, що призвели до погіршення стану здоров’я згідно медичного висновку:

а) з втратою працездатності на один день,

б) без втрати працездатності,

в) одночасно з кількома потерпілими, але без втрати працездатності.

 

Білет № 9

1. Вступний інструктаж із працівниками, новопризначеними на роботу, проводить:

а) спеціаліст з охорони праці,

б) працівник відділу кадрів,

в) юрисконсульт.

2. За порушення охорони праці підприємство може бути оштрафоване у відсотках до місячного фонду зарплати: а) головою Держнаглядохорони праці; б) начальником тер управління; в) начальником інспекції:

а) а) 2%; б) 1%; в) 0,5%,

б) а) 3%; б) 2%; в)1%,

в) а) 10%; б) 5%; в) 2,5%.

3. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо на нього накладено штраф?

а) адміністративної,

б) дисциплінарної,

в) матеріальної.

4. За ступенем безпеки ураження електрострумом розрізняють три класи приміщень:

а) без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні;

б) вологі, запиленні, вибухонебезпечні,

в) за електрообладнанням: заземленим, незаземленим, із зануленням.

5. Три основні засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях:

а) укриття у захисних спорудах, розосередження в позаміській зоні, використання засобів індивідуального захисту;

б) припинення роботи підприємства, розвезення працівників по домівках, призначення дня збору;

в) повідомлення до штабу ЦО Міністерства, місцевої виконавчої влади, очікування вказівок.

6. Відповідальність за виконання заходів по усуненню причин нещасного випадку в НВП несе::

а) класний керівник,

б) керівник навчального закладу,

в) батьки потерпілого.

Білет № 10

1. Чи розслідуються і беруться на облік нещасні випадки, які сталися під час дій працівника в інтересах

свого підприємства без доручення власника?

а) розслідуються, але не беруться на облік,

б) не розслідуються і не беруться на облік,

в) розслідуються і беруться на облік.

2. Хто складає в навчальному закладі заявки на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

а) керівник підрозділу,

б) інженер з охорони праці,

в) голова комісії з охорони праці в профкомі.

3. У межах населеного пункту під час руху проїжджою частиною вулиці пішоходи повинні триматися:

а) правого боку,

б) лівого боку,

в) не має значення з якого боку.

4. Перша допомога при опіках:

а) уражену частину покрити чистою марлею або простирадлом,

б) проколоти пухирі, відірвати шматки одягу, що прилипли,

в) не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря.

5. Організоване автобусне перевезення дітей здійснюється водіями, які мають стаж керування транспортним засобом:

а) не менше 5-ти років,

б) більше 3-х років,

в) не менше 10-ти років.

6. У разі відмови адміністрації навчального закладу від складання акту за формою Н-Н, або незгоди потерпілої сторони (його батьків, опікунів) з змістом акту розслідування конфлікт за їх заявою розглядає:

а) суд,

б) орган управління освітою по підпорядкуванню закладу,

в) органи профспілки навчального закладу.

Категорія: Охорона праці та безпека життєдіяльності | Додав: krimchanka75 (03.05.2017)
Переглядів: 1009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 
 
Вакансії
На даний час у школі відкрито вакансії:
1)вчителя математикиОголошення
До уваги учнів, батьків та мешканців мікрорайону!

У школі здійснюється збір
макулатури, кришечок від пластикової тари
та використаних елементів живлення

Форма входу

Пошук

Категорії розділу
Мої статті [1]
Адміністратору [21]
Атестація [8]
Вчителю-початківцю і не тільки [11]
Охорона праці та безпека життєдіяльності [26]
Поради батькам [9]
Поради вчителям [14]
Цивільний захист [9]
ПТУ [1]
І-ІІ р.а. [1]
ІІІ-IV р.а. [2]
Психологічна служба [5]
Педагогічна рада [7]
Публічна інформація [3]

Google+

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО вчителів початкових класів
 • МО вчителів-словесників
 • МО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури
 • МО вчителів математики, фізики та інформатики
 • МО вчителів суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін
 • МО вчителів оздоровчо-естетичного циклу

 • Блоги вчителів
 • Блог Савчук О.М.
 • Блог Коротич О.Р.
 • Блог Баришнікової А.П.

 • Корисні посилання
 • Сайт Голосіївського РУО
 • КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Сайт Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Освіта.ua
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Київський регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу
 • Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
 • Український інститут національної пам'яті
 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка
 • Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації
 • Профспілка працівників освіти
 • Державна інформаційна система освіти (ДІСО)
 • Літературно-художній журнал "Дніпро"
 • Безкоштовна електронна бібліотека класичної літератури
 • ON-ляндія - безпечна веб-країна
 • Соняшник - українознавча гра
 • Центр навчально-методичної літератури
 • ПедПРЕСА
 • РАНОК
 • МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
 • Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики
 • Електронний репозитарій підручників
 • Моя кар'єра
 • АС Школа
 • Щоденник
 • Весела Абетка
 • Конкурс "Кенгуру"
 • Усе про Т.Г. Шевченка
 • Веб-простір безпеки
 • Укриття м. Києва
 • Блог бібліотеки "Чапаївка"

 • ДОН

  Гаряча лінія

  Shodennik.ua

  Наше опитування
  Якими повинні бути шкільні підручники?
  Всього відповідей: 380

  Свято дня
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Календар

  Київський час

  Погода в Києві

  Міні-чат

   

  Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва. Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz