ГоловнаРеєстраціяВхід Офіційний сайт школи І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва Понеділок, 27.01.2020, 14:33
  Каталог статей Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » Охорона праці та безпека життєдіяльності

БІЛЕТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (20-26)

 

Білет № 20

1. Хто виконує розслідування нещасних випадків?

а) відділ охорони праці,

б) комісія, призначена керівником підприємства,

в) інспектор Держнаглядохоронпраці.

2. У яких випадках дозволяється проведення занять у приміщеннях навчального закладу?

а) якщо приміщення внесене у розклад занять,

б) якщо приміщення відповідно обладнане і прийняте в експлуатацію згідно вимогам з охорони праці,

в) за розпорядженням навчального відділу.

3. На підприємствах, які проводять роботи з радіоактивними речовинами, контроль опромінення персоналу здійснюється:

а) держсанепідемстанція,

б) служба охорони праці,

в) служба радіаційної безпеки підприємства.

4. Яка потрібна перша допомога, якщо потерпілий не дихає і не має пульсу?

а) одягнути кисневу маску,

б) викликати лікаря і чекати його приїзду,

в) робити штучне дихання і непрямий масаж серця.

5. Цільовий інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки, включених до списку на організоване автобусне перевезення, дітей проводить:

а) перевізник,

б) призначений керівник всієї групи,

в) класний керівник.

6. Не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випади, що трапилися в НВП:

а) на перерві між заняттями,

б) якщо потерпілий перебував в стані наркотичного сп’яніння і був відсторонений від навчання, роботи;

в) за межами навчального закладу в час занять.

Білет № 21

1. Інструктаж учнів з безпеки діяльності під час проведення лабораторних робіт проводить:

а) інженер з охорони праці,

б) старший лаборант,

в) вчитель.

2. У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі виявлення факту приховування нещасного випадку?

а) у п’ятикратному розмірі,

б) у 10-и кратному розмірі,

в) у 20-и кратному розмірі.

3. З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і до водопостачання мають бути:

а) завжди вільними,

б) по мірі можливості вільними,

в) вільними у нічний час.

4. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

а) до захворювання або зниження працездатності,

б) до травмувань,

в) до моральної втрати.

5. Де і яким чином проводиться підготовка населення, незайнятого у сфері виробництва, до дій у надзвичайних ситуаціях?

а) на спеціальних курсах при навчальних закладах,

б) на підприємствах, де вони раніше працювали,

в) за місцем проживання самостійно в обсязі пам’ятки «Знай і вмій».

6. Комісія здійснює спеціальне розслідування нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу протягом:

а) календарного місяця,

б) 3-х днів,

в) 10 днів.

Білет № 22

1. У чому полягає небезпека радіоактивного опромінення для організму людини?

а) у нервовому збудженні організму,

б) в підвищенні температури тіла,

в) в організмі утворюються заряджені атоми і молекули (йони).

2. Санітарні норми для учбових приміщень взимку: температура, вологість, швидкість руху повітря:

а) 22-25 ºС, 70-80%, 1-2 м/с;

б) 16-18 ºС, 40-60%, 0,2-0,5м/с;

в) 10-15 ºС, 20-30%, 0,05-0,1м/с.

3. Чи забороняється під час купання запливати за обмежувальні знаки, стрибати в воду із споруд, не призначених для цього, підпливати до човнів, барж?

а) не забороняється тим, хто добре плаває,

б) не забороняється, якщо плавають удвох,

в) забороняється у всіх випадках.

4. Чи сплачують штрафи бюджетні організації у разі відсутності коштів, віднесених для преміювання?

а) ні,

б) сплачують із фонду розвитку,

в) сплачують із фонду охорони праці.

5. Розслідування випадків пожеж виконується:

а) органами пожежного нагляду спільно з представниками підприємства,

б) органами пожежного нагляду,

в) пожежно-технічною комісією підприємства.

6. Хто може подовжити термін спеціального розслідування нещасного випадку в НВП:

а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад;

б) орган, яким створено комісію з спеціального розслідування;

в) голова комісії з спеціального розслідування.

Білет № 23

1. Яким чином впливає шум і вібрація на людину?

а) підвищує працездатність,

б) поліпшує загальний стан здоров’я,

в) виникає головний біль, поганий сон і зниження працездатності.

2. Де дозволяється купатися в природних водоймищах?

а) у спеціально відведених означених буями місцях і за наявності рятувальників,

б) у водоймах завглибшки не більше від 1,5м,

в) за індивідуальним вибором тих, хто купається.

3. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з охорони праці?

а) у разі переведення працівника з одного цеху до іншого,

б) під час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи,

в) за умови зміни технології або після нещасного випадку.

4. Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати тощо – це засоби пожежогасіння:

а) основні,

б) допоміжні,

в) первинні.

5. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються:

а) колективні,

б) індивідуальні,

в) основні.

6. Хто, у разі необхідності, створює експертну комісію під час спеціального розслідування нещасного випадку?

а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад;

б) орган, яким створено комісію з спеціального розслідування;

в) голова комісії з спеціального розслідування.

Білет № 24

1. До яких наслідків може привести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горіння газової горілки під час приготування їжі?

а) до накладення штрафу газовою службою,

б) до перевитрати газу,

в) до отруєння газом.

2. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на виробництві, коли вона здійснюється на відведеній для цього дільниці і під керівництвом посадових осіб навчального закладу?

а) підприємство,

б) навчальний заклад,

в) розслідує орган управління освіти, беруться на облік навчальним закладом.

3. Хто входить до складу комісії з трудових спорів?

а) керівники структурних підрозділів,

б) члени профкому та інженер з охорони праці,

в) в однаковій кількості члени профкому і адміністрації.

4. Захисне заземлення або занулення забезпечує:

а) захист обладнання від короткого замикання,

б) захист людей від ураження електричним струмом у разі дотикання до металевих частин, які випадково опинилися під напругою,

в) захист приміщення від удару блискавки.

5. Захист населення від наслідків аварій на атомних електростанціях забезпечується:

а) навчанням населення діям під час аварії,

б) складанням плану-графіка дій під час аварій,

в) використанням засобів індивідуального захисту й евакуацією людей у безпечне місце.

6. Витрати пов’язані з діяльністю комісії, залучення до її роботи експертів, а також витрати членів комісії на відрядження при розслідуванні нещасного випадку компенсуються:

а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад;

б) навчальним закладом, в якому трапився нещасний випадок;

в) винуватцями нещасного випадку.

Білет № 25

1. Виробничі нещасні випадки, групові або з смертельним наслідком, підлягають спеціальному розслідуванню під головуванням:

а) працівника Держнагляду за охороною праці,

б) спеціаліста служби охорони праці,

в) технічного інспектора профспілки

2. Яка тривалість понаднормових робіт дозволяється за Законом?

а) не більше 120 годин на рік і чотири години за два дні підряд,

б) не більше 8-и годин щомісяця,

в) тривалість не обмежується.

3. Чи дозволяється перевозити людей вантажним автомобілем?

а) забороняється,

б) дозволяється,

в) дозволяється, якщо кузов обладнано сидіннями.

4. Яким чином компенсується робота у святкові і вихідні дні?

а) грошова компенсація в півтора кратному розмірі,

б) 2-а відгули за святковий день і один за вихідний день,

в) відгул або грошова компенсація в подвійному розмірі.

5. До організованих автобусних перевезень допускаються діти:

а) за згодою дитини і батьків,

б) без обмежень,

в) що не мають протипоказань за станом здоров’я

6. Члени комісії із спеціального розслідування нещасного випадку в НВП повинні:

а) включити до складу комісії потерпілого, його батьків або членів його сім’ї;

б) зустрітися з потерпілими або членами його сім’ї, розглянути і вирішити на місці соціальні питання, а також дати роз’яснення щодо їх прав відповідно до законодавства;

в) включити до складу комісії юриста від потерпілої сторони.

 

Білет № 26

1. Чи зобов’язаний власник, під час укладання трудового договору проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права і пільги?

а) ні,

б) так,

в) так, якщо громадянин цього вимагає.

2. Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, які прямували на роботу пішки або громадським транспортом?

а) не беруться на облік і не складається акт,

б) беруться на облік,

в) беруться на облік і складається акт.

3. Ким регулюються протиріччя між працівником і адміністрацією з питань впровадження законодавства про охорону праці:

а) відділом охорони праці,

б) комісією з трудових спорів,

в) органом Держнагляду за охороною праці.

4. Чим триваліший час людина перебуває під дією електричного струму, тим ураження:

а) менше,

б) більше,

в) час не впливає.

5. Під час автобусного перевезення організованих груп дітей на автобус встановлюється візуальна інформація:

а) трафарет «На замовлення», на передній і задній віконній панелі розпізнавальний знак «Діти»;

б) на передній і задній віконній панелі розпізнавальний знак «Діти»;

в) як звичайний автобус для перевезення пасажирів.

6. Акт форми Н-Н про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем в НВП складається:

а) в 3-х примірниках,

б) в 5-ти примірниках,

в) в одному примірнику

 

 

 

Категорія: Охорона праці та безпека життєдіяльності | Додав: krimchanka75 (03.05.2017)
Переглядів: 956 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 
 
Вакансії
На даний час у школі відкрито вакансії:
1)вчителя математикиОголошення
До уваги учнів, батьків та мешканців мікрорайону!

У школі здійснюється збір
макулатури, кришечок від пластикової тари
та використаних елементів живлення

Форма входу

Пошук

Категорії розділу
Мої статті [1]
Адміністратору [21]
Атестація [8]
Вчителю-початківцю і не тільки [11]
Охорона праці та безпека життєдіяльності [26]
Поради батькам [9]
Поради вчителям [14]
Цивільний захист [9]
ПТУ [1]
І-ІІ р.а. [1]
ІІІ-IV р.а. [2]
Психологічна служба [5]
Педагогічна рада [7]
Публічна інформація [3]

Google+

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО вчителів початкових класів
 • МО вчителів-словесників
 • МО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури
 • МО вчителів математики, фізики та інформатики
 • МО вчителів суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін
 • МО вчителів оздоровчо-естетичного циклу

 • Блоги вчителів
 • Блог Савчук О.М.
 • Блог Коротич О.Р.
 • Блог Баришнікової А.П.

 • Корисні посилання
 • Сайт Голосіївського РУО
 • КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Сайт Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Освіта.ua
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Київський регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу
 • Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
 • Український інститут національної пам'яті
 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка
 • Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації
 • Профспілка працівників освіти
 • Державна інформаційна система освіти (ДІСО)
 • Літературно-художній журнал "Дніпро"
 • Безкоштовна електронна бібліотека класичної літератури
 • ON-ляндія - безпечна веб-країна
 • Соняшник - українознавча гра
 • Центр навчально-методичної літератури
 • ПедПРЕСА
 • РАНОК
 • МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
 • Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики
 • Електронний репозитарій підручників
 • Моя кар'єра
 • АС Школа
 • Щоденник
 • Весела Абетка
 • Конкурс "Кенгуру"
 • Усе про Т.Г. Шевченка
 • Веб-простір безпеки
 • Укриття м. Києва
 • Блог бібліотеки "Чапаївка"

 • ДОН

  Гаряча лінія

  Shodennik.ua

  Наше опитування
  Якими повинні бути шкільні підручники?
  Всього відповідей: 380

  Свято дня
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Календар

  Київський час

  Погода в Києві

  Міні-чат

   

  Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва. Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz