ГоловнаРеєстраціяВхід Офіційний сайт школи І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва Понеділок, 19.04.2021, 17:10
  Каталог статей Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » Вчителю-початківцю і не тільки

Уроки-лекції

УРОКИ: РІЗНОВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ, ЦІКАВИНКИ

Уроки-лекції

У старших класах використовують урок-лекцію. що адаптована до умов школи. Шкільні лекції успішно застосовуються під час вивчення всіх дисциплін. Здебільшого це вступні лекції та лекції-узагальнення, рідше вони є модифікацією уроку повідомлення нових знань.

У школі лекція багато в чому наближається до розповіді, але є значно тривалішою за часом. Зазвичай лекцію використовують тоді, коли учням необхідно дати додатковий матеріал або узагальнити його (наприклад, з історії, географії, хімії, фізики).

На початку лекції вчитель повідомляє тему й запису»: план, створює контрольну групу для перевірки рівня засвоєння матеріалу уроку-лекції. На етапі слухання й фіксування лекції спочатку учням необхідно зазначити, що записувати, але не перетворювати лекцію на диктування.

Шкільній лекції повинна передувати підготовка учнів до сприйняття. Це може бути повторення необхідних розділів програми, виконання вправ тощо.

Шкільна лекція припускає усне викладення навчального матеріалу, що є змістовнішим, ніж розповідь; підвищену складність логічних побудов, образів, доказів, узагальнень, коли необхідно сформувати цілісне уявлення про предмет.

Що сприятиме вдалому проведенню уроку-лекції?

• Наявність чіткого плану проведення лекції.

• Використання прийомів і форм, що дозволяють зробити учнів

активними учасниками.

• Проблемне викладення матеріалу.

• Створення проблемної ситуації як результат цілеспрямованої діяльності вчителя.

Якими є вимоги до лекції?

• Науковість.

• Цілісність розкриття теми.

• Зв’язок із життям.

• Чіткість аргументації.

• Доказовість висновків.

• Емоційність викладення матеріалу.

Як підготувати цікаву лекцію?

1. Тему лекції визначити за навчальною програмою.

2. Ретельно планувати лекцію. Сформулювати проблему, відповіддю на яку може бути саме лекція. Написати план лекції. Можна повідомити цей план учням, щоб їм була зрозуміла логіка лекції.

3. Бажано не проводити лекцію, якщо учні можуть прочитати матеріал (читання є ефективнішим методом навчання).

4. Планувати міні-лекції — не більше ніж на 10-15 хв.

5. Передбачити спеціальні моменти для залучення уваги — порти, історії, притчі, життєві ситуації (саме життєвий приклад, а не нудна інформація може надовго запам’ятатися). Доречно використовувати приклади, що є близькими для учнів.

6. Скласти розгорнутий план лекції з розділами та пунктами, дотримуючись логічної й методичної стрункості та послідовності у розташуванні матеріалу.

7. Кожний пункт і навіть кожне основне положення написати на окремому аркуші паперу, на одній його стороні, щоб зручно було за потреби поміняти аркуші місцями або відрізати від аркуша частину.

8. Ознайомитися із джерелами (спочатку — швидкий перегляд підручника, книги, статті, а потім із переглянутих матеріалів зробити потрібні виписки з усіма примітками).

9. Використовувати спеціальну наукову літературу за темою лекції.

10. Відредагувати текст лекції:

• вичитати текст, виправити неточні, неправильно використані слова (фрази);

• викреслити зайві слова, повтори, неблагозвучні словосполучення;

• скласти таблицю, що міститиме роз’яснення складних термінів і понять, або замінити їх на зрозуміліші;

• відшукати нешаблонні слова й вирази, використати інші засоби збагачення тексту.

11. Початок лекції повинен бути проблемним, захопливим, спонукати до міркування.

12. Визначити структуру лекції:

• вступ;

• основний матеріал;

• висновки.

13. Підготовлений текст лекції необхідно прочитати для себе, контролюючи час.

Засоби активізації уваги учнів на лекції

1. Мовлення лектора повніше бути чітким, виразним, логічним, достатньо голосним, з варіаціями тембру та інтонацій.

2. Мовленнєві засоби активізації уваги:

• використання літературних образів, цитат, крилатих висловів;

• використання різностильової, експресивної лексики;

• художність викладення (мовні аналоги, контрасти, парадокси, афоризми);

• інтонаційна виразність (зміна тону, темпу, тембру);

• внутрішня діалогічність.

3. Психолого-педагогічні засоби активізації уваги й інтересу слухачів:

• проблемний вступ лекції;

• питально-відповідальний хід міркування;

• розглядання проблемних ситуацій у лекції;

• визначення основних положень;

• прийоми встановлення первинного контакту;

• використання особистісних настанов;

• доводи від авторитету, від особистості;

• опора на контрольні групи для зворотного зв’язку;

• зміцнення робочих контактів на всіх етапах читання лекції.

4. Аудіовізуальні засоби активізації уваги, пам’яті, інтересу:

• структурно-логічні схеми;

• таблиці, графіки;

• картини, плакати;

• кінофільми, діафільми;

• звукозаписи.

Рекомендації щодо утримання уваги в класі

• Не доводити очевидного й не спростовувати неймовірного.

• Не доводити більшого, якщо можна обмежитися меншим.

• Відкинути всі посередні й ненадійні висновки.

• Не сперечатися проти безперечних доказів і правильних думок опонента.

• Уникати одноманітності.

• Не підлещуватися до учнів, не говорити з ними зверхньо.

• Одяг, зачіска лектора повинні бути акуратними, Жести й міміка повинні мати сенс, бути узгодженими зі значенням слів і почуттями мовця.

• Не можна під час лекції пересуватися класом, бавитися якимись предметами.

• Під час лекції й наприкінці можна поставити запитання: « Чи всім зрозуміло?», «Чи всі встигли записати?»

Умови організації й активізації сприйняття матеріалу учнями

• Стислість викладення.

• Ліричні й гумористичні відступи.

• Використання наочної інформації.

Важливо навчити учнів складати конспект лекції. Для цього вчителеві слід:

• демонструвати прийоми конспектування;

• ознайомлювати із загальновживаними скороченнями і позначеннями;

• учити доповнювати матеріал лекцій;

• застосовувати необхідні схеми, креслення, таблиці.

Що допоможе подолати недоліки пасивного методу засвоєння матеріалу під час лекції?

1. Запитання.

2. Рольові ігри як демонстрація матеріалу лекції.

3. Використання відео-, аудіо- та інших наочних посібників.

Як урізноманітнити форми уроків-лекцій?

1. Проблемна лекція

У ній моделюють протиріччя реального життя через їх представленість у теоретичних концепціях. Головна мета такої лекції — набуття знань учнями нібито самостійно.

2. Лекція-візуалізація

Основний зміст лекції поданий в образній формі (у малюнках, графіках, схемах тощо). Візуалізацію розглядають як засіб інформації за допомогою різних знакових систем.

3. Лекція вдвох

Робота двох учителів, які читають лекцію за однією темою й взаємодіють на проблемно-організаційиому матеріалі як між собою, так і з учнями. Проблематизація відбувається завдяки формі та змісту.

Цей урок можна провести за участю гостя — фахівця у якійсь галузі. На занятті відбувається діалог учителя й фахівця.

Особливістю запропонованих уроків є необхідність їх ретельної підготовки. Важливою є завершальна частина уроку (приблизно третина часу), коли учні отримують можливість ставити запитання, вільно спілкуватися з гостем.

Існують два варіанти проведення лекції вдвох:

• гість, попередньо приготувавшись за спеціальним планом, розробленим разом із учителем, розповідає, потім відповідає на запитання учнів;

• учитель відрекомендовує гостя, розповідає про нього, а потім учні ставлять йому запитання.

4. Лекція — прес-конференція

Передбачає запитання учнів (можливо, із залученням декількох учителів).

5. Лекція-консультація

Наближена до лекції-прес-конференції. Консультування через лекцію дозволяє активізувати увагу учнів і використати професіоналізм фахівця.

6. Лекція-провокація (або лекція із запланованими помилками)

Формує вміння учнів оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації й оцінювати її. Можна використовувати як «живу ситуацію»:

• учитель читає лекцію, що містить помилкові відомості, суперечливі твердження, неточності;

• учні обговорюють лекцію, виконують завдання — складають план і знаходять у матеріалі відповіді на поставлені вчителем запитання;

• учні фіксують помилки, яких «припустився» вчитель, роблять записи в зошиті (складають таблицю);

План лекціїПомилкиВідповіді на запитання
   

• записи перевіряє вчитель (або учень-асистент);

• один з учнів називає помилку, учитель відтворює відповідний уривок лекції;

• обговорення помилки та з’ясування того, чому твердження є неправильним;

• обговорення наступної неточності. Учитель оцінює всі роботи, зокрема й аргументованість «помилки».

Запропоновані уроки активізують увагу, розвивають аналітичні навички, змінюють мотивацію навчання. У старших класах практикують проведення лекцій-парадоксів, що тривають 25-30 хв, а решту часу уроку призначено для обговорення й оцінювання роботи.

7. Лекція-діалог

Зміст подають через серію запитань, на які учень повинен відповідати безпосередньо під час лекції. До цього типу належить лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, а також програмована лекція-консультація.

8. Лекція із застосуванням ігрових методів

(«мозкової атаки», методів конкретних ситуацій тощо)

Школярі самостійно формулюють проблему й намагаються її розв’язати.

9. Лекція-огляд

Практикується перед вивченням великої теми. Учням подають уявлення про подальшу роботу та її зміст. Наприкінці деяких запитань викладають додатковий матеріал (наприклад, перелік літератури, яку рекомендується прочитати). Випереджаючи події, зазначають назви лабораторних (практичних) робіт, які мають виконати учні, їх мету, можливі шляхи виконання; учитель пропонує власний варіант їх реалізації. Можна також порекомендувати учням поставити домашні експерименти.

Лекція-огляд — це перший крок до викладання великими блоками. Зроблений запис — це опора, що багаторазово повторюється на першому й наступних уроках. Починаючи кожне заняття, учитель пропонує учням відповісти, користуючись записами, які з основних питань уже вивчено й про що йтиметься на наступному уроці (відповідати стисло, без деталей).


Джерело: Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку.
Категорія: Вчителю-початківцю і не тільки | Додав: Jul151 (19.08.2012)
Переглядів: 2400 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 
 
Форма входу

Пошук

Прийом до 1 класів

Вакансії

Категорії розділу
Мої статті [1]
Адміністратору [21]
Атестація [8]
Вчителю-початківцю і не тільки [11]
Охорона праці та безпека життєдіяльності [26]
Поради батькам [9]
Поради вчителям [14]
Цивільний захист [9]
ПТУ [1]
І-ІІ р.а. [1]
ІІІ-IV р.а. [2]
Психологічна служба [5]
Педагогічна рада [7]
Публічна інформація [3]

Міні-чат

Shodennik.ua

Оголошення
До уваги учнів, батьків та мешканців мікрорайону!

У школі здійснюється збір
макулатури, кришечок від пластикової тари
та використаних елементів живлення

Google+

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО вчителів початкових класів
 • МО вчителів-словесників
 • МО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури
 • МО вчителів математики, фізики та інформатики
 • МО вчителів суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін
 • МО вчителів оздоровчо-естетичного циклу

 • Корисні посилання
 • Сайт Голосіївського РУО
 • КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Сайт Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Освіта.ua
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Київський регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу
 • Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
 • Український інститут національної пам'яті
 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка
 • Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації
 • Профспілка працівників освіти
 • Державна інформаційна система освіти (ДІСО)
 • Літературно-художній журнал "Дніпро"
 • Безкоштовна електронна бібліотека класичної літератури
 • ON-ляндія - безпечна веб-країна
 • Соняшник - українознавча гра
 • Центр навчально-методичної літератури
 • ПедПРЕСА
 • РАНОК
 • МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
 • Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики
 • Електронний репозитарій підручників
 • Моя кар'єра
 • АС Школа
 • Щоденник
 • Весела Абетка
 • Конкурс "Кенгуру"
 • Усе про Т.Г. Шевченка
 • Веб-простір безпеки
 • Укриття м. Києва
 • Блог бібліотеки "Чапаївка"

 • Блоги вчителів
 • Блог Савчук О.М.
 • Блог Коротич О.Р.
 • Блог Баришнікової А.П.

 • ДОН

  Гаряча лінія

  Свято дня
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Календар

  Київський час

  Погода в Києві

   

  Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва. Copyright MyCorp © 2021
  Безкоштовний хостинг uCoz